Středa 24. duben 2019
Svátek má Jiří

Lovosice - Hned tři okružní křižovatky ve městě byly osázeny novou zelení. Jedná se o kruhový objezd „u Besedy“, „u dálnice“ a „u Preolu“. Rostliny byly vybrány tak, aby po většinu vegetačního období zajistily dlouhodobý barevný efekt kvetoucího záhonu a vyhovovaly místním podmínkám.

Kvetení u jednotlivých druhů nastupuje v různou dobu a tím je zajištěn barevný efekt od jara do podzimu. „Na všech třech lokalitách byly použity druhy rostlin odpovídající náročným stanovištním podmínkám. Toto řešení je hlavním předpokladem k vytvoření dlouhodobého kvetoucího efektu s rychlým nástupem prostorové barevnosti a malými nároky na následnou péči,“ uvedl Vojtěch Hamerník, vedoucí odboru životního prostředí.

Výsadba na vnitřním ostrůvku kruhového objezdu „u Besedy“ navazuje na stávající řešení s terénní modelací a lodní kotvou jako hlavním artefaktem. Terénní modelace je zachována prakticky ve stejné míře. Od plošiny s kotvou, která tvoří logické centrum kompozice, vedou k obvodu tři stylizované vodní toky (plocha s nízkými a šedolistými rostlinami), které jsou doplněny cibulovinami pro jarní efekt. Stylizované vodní toky vedou ve směru hlavních dopravních tahů. Tyto potoky prořezávají „skalní bloky” tvořené vyššími a stálezelenými rostlinami. Okraj plochy je osázen kompaktními nízkými rostlinami, aby byla zachována přehlednost křižovatky.

Okružní křižovatka „u dálnice“ se členěním ploch odkazuje na symbol jing-jang. Po obvodu plochy je ostrůvek obkroužený pásem nízkých stálezelených výsadeb. Pozorovatel zaznamená výškovou gradaci výsadeb směrem ke středu ostrůvku. Keřů a trvalek bylo na ploše o rozloze 273 m2 vysázeno celkem 202 kusů a doplnilo je 80 kusů cibulovin.

Hlavním motivem výsadeb na ostrůvku okružní křižovatky „u Preolu“ je meandrující vodní tok. Ten je jakoby prořezáván „masivem“ tvořeným vyšší vegetací. Vodní tok je stylizován kamenným pásem oblázkového pole, který je v rámci jarního efektu doplněn pásem modře kvetoucích cibulovin (modřenců). V proudnici řeky jsou žlutě kvetoucí vegetací znázorněny náplavy v jednotlivých meandrech. Motiv vodního toku doplňuje torzo „naplaveného“ kmene stromu.

„Kruhové objezdy se nacházejí na hlavních tazích vedoucích do města. Jsou jednou z prvních věcí, kterou přijíždějící řidič z Lovosic uvidí, naším záměrem bylo vylepšit jejich vzhled, abychom přispěli k lepšímu prvnímu dojmu z Lovosic. Při zadání projektu jsme také trvali na zachování dobrých rozhledových podmínek,“ uvedl starosta města Lovosice Milan Dian s tím, že opravdový efekt bude patrný až v dalším vegetačním období.

Aktuálně

Co se chystá

Lidé

Tipy na výlet

Zajímavosti

Ústecký kraj

© 2012 - 2018 | e-litoměřice.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací