Skončila první etapa výstavby obchvatu Roudnice nad Labem. Kraj teď očekává dotaci 30 milionů
ilustrační foto: CC0
Litoměřice

Ústecký kraj - Ústecký kraj v rámci své investiční činnosti buduje dvě nové komunikace – u města Chomutova a u Roudnice nad Labem. Obě akce jsou spolufinancované Evropskou unií v rámci IROP.

Ukončení etap se váže se žádostí o proplacení způsobilých výdajů. V případě obchvatu Chomutova tak Ústecký kraj očekává platbu ve výši 102 milionů korun za 2. etapu projektu a u Roudnice dotaci 30 milionů korun za 1. etapu.

„Realizace projektů je náročná práce vyžadující precizní administrativu. Bez dotací z Evropské unie by ale Ústecký kraj těžko zaplatil tak rozsáhlé investice, jaké mu dotační prostředky umožňují. Jsem rád, že se při průběžných kontrolách opakovaně potvrzuje, že projekty umíme, jsou dobře připravené i administrované. Výsledkem jsou proplácené způsobilé výdaje projektů. Ústecký kraj tak za hotovou etapu jednoho dopravního projektu již obdržel 26,5 milionu korun a očekáváme proplacení dalších 132 milionů,“ řekl Zdeněk Matouš, náměstek pro regionální rozvoj, v jehož gesci jsou také evropské projekty.

V rámci realizace projektu „Nová komunikace u města Chomutova“ se staví úsek komunikace na silnici III. třídy. Cílem je zkvalitnění napojení Chomutova a okolních obcí na páteřní komunikaci I/13. Zčásti se jedná o rekonstrukci stávající ul. A. Muchy v Chomutově a z větší části o výstavbu nové silnice mimo území města Chomutova.

Součástí stavby jsou mimo jiného také dvě okružní křižovatky a silniční estakáda nad železniční tratí. Za první etapu této projektu již Ústecký kraj získal dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 26, 46 milionů korun. Druhá etapa byla dokončena 31. prosince 2019, nyní kraj podal žádost o platbu s očekávanou dotací 102,2 milionu Kč.

„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ zahrnuje vybudování obchvatu jižně od města a jeho napojení na stávající silniční síť. Jedná se o novostavbu, přeložku stávající komunikace II/240, koncový bod je napojen na komunikaci II/246 prostřednictvím nově navržené okružní křižovatky. Mezi hlavní stavební výstupy patří dále 4 mostní objekty, 4 okružní křižovatky a 2 protihlukové stěny. Na konci roku 2019 byla ukončená první etapa a s tím souvisí žádost o platbu s předpokládanou dotací 30 milionů korun.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru