Na litoměřické radnici došlo k zásadní obměně. Novým starostou města je Radek Löwy
Zdroj: www.litomerice.cz
Litoměřice

Litoměřice - Konferenčním sálem hradu včera zněla hymna. Probíhalo zde totiž ustavující jednání zastupitelstva. Celkem 27 lidí, jež uspěli ve volbách, složilo slib zastupitele. Po dvaceti letech došlo k zásadní obměně vedení litoměřické radnice.

Dlouholetého starostu Mgr. Ladislava Chlupáče ve funkci vystřídal Ing. Radek Löwy, který tak opouští svou dosavadní funkci vedoucího správního odboru libochovického městského úřadu.

První místostarostkou byla zvolena zdravotní sestra Alena Rožcová, druhým místostarostou pracovník Okresního archivu v Litoměřicích Mgr. Jiří Adámek a třetím místostarostou Mgr. Petr Panaš, který tak opouští libochovický městský úřad, kde dosud působil jako tajemník.

Zatímco Jiří Adámek a Petr Panaš budou uvolnění místostarostové, Alena Rožcová se stává neuvolněnou místostarostkou. „V nemocnici za mě nemají náhradu. Na poloviční úvazek zde proto zůstávám. Kolegové mi vyjádřili podporu a věřím, že společně vše zvládneme,“ odpověděla na dotaz jednoho ze zastupitelů.

Zároveň s tím byla zvolena devítičlenná rada města. Za ANO v ní kromě Radka Löwyho a Jiřího Adámka usednou ještě ekonom Ing. Marek Kocánek, grafik Tomáš Sarnovský a MUDr. Ondřej Štěrba. Za Naše Litoměřice se radními kromě místostarostů Rožcové a Panaše stávají i Ing. Radim Studený, vedoucí odboru prodeje hasičské a speciální techniky ve společnosti TATRA TRUCKS, podnikatel Zdeněk Hofman a tenisový trenér a učitel na základní škole Bc. Pavel Koňařík.

Sedmičlenný finanční výbor povede jako neuvolněný předseda Marek Kocánek (ANO). Kontrolní výbor zůstává stejně jako v minulosti opozici a povede jej taktéž neuvolněný Ing. Jan Fišera (ODS). Oproti minulosti budou místo dvou výborů pracujících jako poradní orgán zastupitelstva výbory tři. Nově přibude majetkový výbor, zahrnující i agendu likvidační, který dosud fungoval jako komise při radě města. Charakter jeho práce se ale nezmění. Podle místostarosty Petra Panaše jde pouze o formální změnu lépe vyhovující potřebám. Neuvolněným předsedou byl zvolen Radim Studený (Naše Litoměřice).

Právě Radim Studený byl zároveň zvolen také politikem pro bezpečnost a pořádek ve městě. Ing. Josef Douša (ANO) byl jmenován zástupcem města v Národní síti Zdravých měst, kde střídá dlouholetého zastupitele a politika pro Zdravé město Mgr. Petra Hermanna. PhDr. Filip Hrbek (ODS) zůstává politikem pro územní plán a zároveň bude zástupcem ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Radní Tomáš Sarnovský má hájit zájmy města v Energy Cities.

Ačkoliv nové vedení města složené ze zástupců ANO a Naše Litoměřice zatím ještě nevydalo programové prohlášení (prozatím podepsalo koaliční smlouvu), podle nového vedení města jsou priority zřejmé a vyplývají z volebního programu: jde o řešení bytové problematiky, energetiky a dopravy.

Ustavující jednání zastupitelstva označil starosta Löwy za příjemné a konstruktivní. Bývalému starostovi Chlupáčovi poděkoval za odvedenou práci. Ve své řeči konstatoval, že za dvacet let pozvedl město k nebývalé kráse. „Nasadil laťku hodně vysoko a bude mi velkou ctí navázat na jeho práci,“ uvedl 62letý starosta, kterému není prostředí litoměřického městského úřadu neznámé. Před lety zde totiž pracoval jako vedoucí odboru a následně jako tajemník. Stejnými pozicemi si zde prošel i nový místostarosta Petr Panaš.

Radní města:
Ing. Radek Löwy (starosta), Alena Rožcová (1. místostarosta), Mgr. Jiří Adámek (2. místostarosta), Mgr. Petr Panaš (3. místostarosta), MUDr. Ondřej Štěrba, Ing. Marek Kocánek, Tomáš Sarnovský, Zdeněk Hofman a Bc. Pavel Koňařík

Finanční výbor:
Ing. Marek Kocánek (předseda), členové Ing. Lukáš Korbel, Vladislav Liška, Ing. Alena Janošíková, Ing. Milan Novotný, Jiří Landa a Jan Dostal

Kontrolní výbor:
Ing. Jan Fišera (předseda), členové Ing. Josef Douša, Jaroslav Marek, Zdeněk Hofman, Josef Čech, Mgr. František Černý a Jan Fibich

Majetkový výbor (včetně agendy likvidační):
Ing. Radim Studený (předseda), členové MUDr. Ondřej Štěrba, Petra Zichová, Roman Kozák, Ing. Bc. Dominik Hanko, Ing. Zdeněk Černý a Josef Kalina

Kompetence:

Starosta – Ing. Radek Löwy
• odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu
• útvar kontroly a interního auditu
• útvar obrany a krizového řízení
• Městská policie
• zástupce města při jednání s Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka, z.s.,
• zástupce města při jednání s Hospodářskou komorou
• zástupce města při jednání se Severočeskou vodárenskou společností, a.s.
• zástupce města ve správní radě Destinační agentury České středohoří, o.p.s.

1. místostarostka – Alena Rožcová
• odbor sociálních věcí a zdravotnictví
• organizační složka SMART CITY Litoměřice
• Příspěvkové organizace:
• Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
• Městská sportovní zařízení
• zástupce města v rámci Svazu měst a obcí ČR
• zástupce města v Severočeském sdružení obcí (SESO)
• zástupce města v Euroregionu Labe
• zástupce města v Občanském sdružení „Místní akční skupina České středohoří“ (MAS)

2. místostarosta – Mgr. Jiří Adámek
• odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
• odbor dopravy a silničního hospodářství
• odbor správy nemovitého majetku města
• Příspěvková organizace:
• Základní školy
• Centrální školní jídelna
• Městská kulturní zařízení
• Základní umělecká škola
• Dům dětí a mládeže Rozmarýn
• Mateřské školy

3. místostarosta – Mgr. Petr Panaš
• odbor životního prostředí
• odbor územního rozvoje
• odbor ekonomický
• Příspěvkové organizace:
• Technické služby města (TSM)
• Knihovna K. H. Máchy
• zástupce města při jednáních se Sdružením obcí pro nakládání s odpady (SONO)
• prevence kriminality – jednotlivé projekty a dotační tituly
• interpelace

Úkoly v rámci samostatné působnosti pro neuvolněné zastupitele
Ing. Josef Douša - zástupce města v Národní síti Zdravých měst ČR (politik projektu Zdravé město a MA 21)
PhDr. Filip Hrbek - zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a politik pro územní plán
Ing. Radim Studený - politik pro bezpečnost a pořádek ve městě
Tomáš Sarnovský - zástupce města v Energy Cities

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru