Ilustrační foto
Litoměřice

ČR - Vláda schválila návrh novely zákona o dětských skupinách, kterou předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Novela zjednodušuje pravidla pro fungování dětských skupin i administraci státního příspěvku. Nově také zavádí tzv. sousedskou dětskou skupinu, kde bude možné v domácnosti pečovat až o 4 děti.

Součástí novely je zavedení povinnosti pro obec zajistit podmínky pro výchovnou péči o dítě v dětské skupině ode dne jeho třetích narozenin do 1. 9. po třetích narozeninách, pokud nebylo přijato do spádové mateřské školy, současně se také zavádí kompenzace pro rodiče v případě, že obec místo pro dítě nezajistí.

„Podpora péče o předškolní děti je mou dlouhodobou prioritou. Proto přicházíme se změnami, které mají za cíl zefektivnit fungování dětských skupin a usnadnit vznik nových. Na vznik a provoz dětských skupin vyčlenilo MPSV z evropských peněz přes 7 miliard Kč. S podporou ministerstva vzniklo za minulý rok 286 nových dětských skupin s kapacitou 3 671 míst. V letošním roce to bylo 89 dětských skupin s kapacitou 1 181 míst,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Novela zjednoduší pravidla pro fungování dětských skupin a administraci státního příspěvku, o který už nebude nutné žádat opakovaně každý rok. Nově také upravuje pravidla pro tzv. sousedské dětské skupiny, kde bude možné v domácnosti pečovat až o 4 děti. I zde bude zajištěna odpovídající kvalifikace pečující osoby, stanovený plán výchovy a péče a dodržení standardů kvality. Zákon se zejména zaměřuje na bezúhonnost a spolehlivost pečujících osob a členů jejich domácnosti tak, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí pro děti.

„Většina rodičů se po rodičovské dovolené chce vrátit do práce ve věku tří let svého dítěte, ale zároveň uvádí, že pokud by byla dostupnější předškolní péče, do práce by se formou zkrácených úvazků nebo jiné flexibilní formy vraceli i o rok dříve. Nedostatek předškolních zařízení tak brzdí a znesnadňuje návrat matek či otců malých dětí do práce. Dřívější návrat rodičů do práce má pozitivní vliv na ekonomiku, je ale také důležitý i z hlediska udržení si odbornosti,“ doplnil ministr Jurečka.

Součástí novely je zavedení povinnosti pro obec zajistit podmínky pro výchovnou péči o děti starší tří let v dětské skupině ode dne jeho třetích narozenin do 1. 9. po třetích narozeninách, pokud není dítě přijato do spádové mateřské školy. Obce mají již dnes ze školského zákona povinnost přednostně zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání dětí starších 3 let k počátku školního roku. Nově tak bude upravena situace dětí narozených v průběhu roku, pro které není v mateřské škole volné místo. Obec může sama dětskou skupinu provozovat nebo se domluvit s jiným poskytovatelem, případně poskytnout rodiči kompenzaci, tj. uhradit rodiči prokazatelné náklady na službu, kterou si zajistil sám, a to do výše stropu úhrady rodiče za péči o dítě v dětské skupině.

„Jistota, že budou mít kam své dítě umístit, je pro rodiče zcela zásadní. Musí mít možnost plánovat svůj návrat do práce předem a také sladit rodinný život s pracovním,“ doplnil ministr Jurečka

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru