Ústecký kraj - Radní Ústeckého kraje pro oblast dopravy Jaroslav Komínek dnes jednal s předsedou Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislavem Grospičem. Tématem jejich schůzky byla problematika zvýšení platů řidičů autobusů a možnosti Ústeckého kraje podílet se na řešení stávající situace. Informuje o tom vedoucí mediální komunikace kraje Zdeněk Rytíř.


Radní Komínek upozornil, že v tuto chvíli neexistuje žádné usnesení vlády ČR, které by měl kraj naplnit, a nikdo z dopravců ho k jednání o zvyšování mezd ani nevyzval. „Mám osobní zkušenost s prací řidiče autobusu, vím, jak je náročná. Zároveň však jako představitel kraje musím plně respektovat uzavřené a platné smlouvy s dopravci a aktuální legislativu. Pokud vláda ČR avizované nařízení o zvýšení mezd řidičů autobusů vydá, jsme připraveni se všemi dopravci, se kterými má kraj uzavřenu smlouvu, okamžitě v této věci jednat. Již jsem o tom také zástupce dopravců informoval," řekl Jaroslav Komínek. Stanislav Grospič byl se závěry jednání spokojen.

„Jsem rád, že jsme si mohli vysvětlit náhled Ústeckého kraje na řešení platové otázky řidičů autobusů. Na pravou míru zde byly uvedeny zkreslené informace, které se v minulém týdnu objevily v médiích po tiskové konferenci pana Kuchynky. Osobně to považuji za jeho nepříliš šťastný předvolební pokus o upoutání pozornosti, který si bere za rukojmí řidiče," konstatoval Stanislav Grospič. Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska zastupuje také některé řidiče dopravců působících v Ústeckém kraji.

Ústeckému kraji se jako jedinému v České republice podařilo v transparentním výběrovém řízení vysoutěžit veřejnou dopravu pro své občany s jasně formulovanými a zesmluvněnými požadavky. Mj. především za to obdržel ocenění „Dobrý zadavatel" v rámci projektu zIndex Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Smlouvy jsou uzavřeny mezi krajem a dopravci, kteří jediní mohou upravovat nebo rozhodovat v zákonném rámci o výši mezd svých zaměstnanců.

Jelikož Ústecký kraj vnímá dlouhodobý úbytek řidičů v autobusové a nákladní dopravě, inicioval již letos v létě vznik Regionální sektorové dohody pro Ústecký kraj v oblasti autodopravy, jejímž hlavním cílem je umožnit zájemcům o toto povolání vystudovat přímo tento obor na dvou školách zřizovaných krajem a získat řidičské oprávnění, profesní osvědčení a zaměstnání u některé ze společností, které se na tomto projektu podílejí.

Pan Kuchynka požádal o schůzku s radním Komínkem, termín byl stanoven na 4. 10. 2016, a přesto bez znalosti postoje Ústeckého kraje svolal již dne 29. 9. 2016 tiskovou konferenci, kde na základě údajného vyjádření novinářů obvinil Ústecký kraj, že jako jediný kraj v České republice se nechce podílet na zvýšení mezd řidičů. Nyní se netají tím, že k tomuto kroku přistoupil právě z důvodu blížících se voleb do krajských zastupitelstev.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru