Studenti roudnického gymnázia si vyzkoušeli práci zastupitelů
Zdroj: www.roudnicenl.cz
Litoměřice

Roudnice nad Labem - Ve středu 14. března se na roudnické radnici sešli studenti místního gymnázia, aby si v rámci nevšedního projektu na vlastní kůži vyzkoušeli roli zastupitele. Na jedno odpoledne se tak stali účastníky simulovaného zasedání studentského zastupitelstva, kde společně se zástupci města v reálném prostředí jednali o vybraných otázkách týkajících se dění v Roudnici nad Labem.

Ve středu 14. března od 14:00 hod. proběhlo ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Roudnici nad Labem simulované zasedání studentského zastupitelstva. Jedná se o projekt studentské simulace komunální politiky, jehož realizaci zajistilo město u společnosti Agora CE, o.p.s. V rámci tohoto projektu si studenti mají ujasnit, jak se jako občané daného města mohou podílet na řešení lokálních problémů. Studenti dostávají možnost vyzkoušet si roli zastupitelů a společně s politiky svého města řešit reálné místní podmínky na jednání simulovaného studentského zastupitelstva, na nějž si studenti předem připraví své návrhy a dotazy. Samotné jednání studentského zastupitelstva má kopírovat v co největší míře jednání skutečného zastupitelstva. Cílem projektu je zvýšit zájem mladých lidí o komunální záležitosti a problematiku jejich města a tedy i jejich motivaci zapojit se do skutečného dění a rozhodování v obci a na druhé straně nabídnout politikům možnost seznámit se s problémy, které zajímají mladou generaci.

Jednání vedli střídavě starosta města Vladimír Urban a místostarosta Ing. František Padělek. Role ostatních zastupitelů se pak zhostili studenti roudnického gymnázia. Ti se na své první vystoupení celý týden intenzivně připravovali. Nejprve ve škole pod odborným vedením pracovníků společnosti Agora CE o.p.s., dále 7. března účastí na skutečném zasedání zastupitelstva města Roudnice nad Labem a v neposlední řadě přímo v budově úřadu, kde získávali potřebné informace přímo od úředníků na jednotlivých odborech.

V roli místních občanů vystupoval místostarosta Mgr. Jiří Řezníček a úředníci Městského úřadu, které studenti vyzvali k účasti na zasedání jimi vypracovanou pozvánkou. Pro navození atmosféry skutečného jednání studenti dostali k dispozici, kromě zázemí zasedací místnosti, i funkční hlasovací zařízení, které zastupitelé běžně používají při svých zasedáních. Studenti si celkem připravili čtyři body jednání: realizaci čítárny/ studovny na půdě knihovny, vybudování rekreační zóny, vybudování skate parku a legální zdi pro graffity a vybudování nové multifunkční sportovní haly.

Jednání zahájil starosta tak, jako skutečné zasedání zastupitelstva, včetně ustanovení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu. Studentští zastupitelé prezentovali postupně, dle schváleného programu, jednotlivé body jednání. Poté předsedající vždy zahájil rozpravu, do které se studenti v roli zastupitelů přihlašovali stejným způsobem, jako skuteční zastupitelé, tj. dle daných pravidel a prostřednictvím hlasovacího zařízení. Ještě před hlasováním o navrženém usnesení dostali prostor k diskusi k projednávanému bodu i simulovaní občané města.

1603studenti

Zdroj: www.roudnicenl.cz

Závěrem proběhla interpelace zastupitelů, kterou studenti využili pro dotazy na současné vedení města týkající se skutečných aktuálně řešených záležitostí. Zajímali se o problematiku parkování na sídlišti, umístění zrcadla v křižovatce Okružní - Neklanova, využití pivovaru a zámku, parkování u nádraží, rekonstrukci bazénu a sousedícího letního koupaliště, zprovoznění kina, či opravy mostu. Vzhledem k jejich zaměření na investiční akce, zodpovídal dotazy především místostarosta Ing. Padělek.

„Z aktivního vystupování jednotlivých studentů bylo patrné, že simulaci zasedání zastupitelstva nebrali na lehkou váhu, že se pečlivě připravovali a že jim dění ve městě není lhostejné,“ řekl starosta Vladimír Urban.

Celý projekt vznikl na základě rozhodnutí vedení města, které se zapojilo do projektu „Studentské simulované zastupitelstvo“ a uhradilo veškeré náklady s tím spojené.

„Na závěr jsme se se studenty shodli, že projekt má smysl a v budoucnu bychom mohli uskutečnit i další simulovaná zasedání. Rádi bychom proto obdobný program v budoucnu znovu uskutečnili nejen s gymnazisty, ale i se studenty dalších středních škol,“ dodal místostarosta Ing. Padělek.

Po skončení zasedání zastupitelstva se studenti sešli s vedením města v obřadní síni, kde jim byly společností Agora CE, o.p.s. slavnostně předány certifikáty.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru