Do Krušných hor možná povede nová šestikilometrová lanovka
Ilustrační foto: CC0
Zajímavosti

Osek, Dlouhá Louka – Na zasedání oseckých zastupitelů před prázdninami padla informace o plánovaném projektu vybudování lanovky na Dlouhou Louku. Lanovka by měla začínat v Louce u Litvínova, vést přes Koldům a končit na Dlouhé Louce. Vedení Oseka vidí v projektu možnost, jak v budoucnu dopravovat turisty do zmíněné lokality ekologickým způsobem a slibuje si i zvýšení zájmu turistů.

Projekt je v režii města Litvínova. Informace k našemu dotazu, v jaké je momentálně fázi, nám poskytla tajemnice městského úřadu Eva Hojdarová. „Předně chci zdůraznit, že se nejedná o projekt, ale o ideový záměr. Souvisí s plánovanou revitalizací našeho regionu po těžbě uhlí a je potřeba k němu nahlížet ze širší perspektivy.“ Pro představu se podle Hojdarové nabízí jeden z možných pohledů, kterým je revitalizace důlních výsypek, propojení turistiky a cyklotras na Krušnohorskou magistrálu například od jezera Most přes Krušnohorské technické muzeum a podobně.

„Cílem záměru je zajištění kapacitní a ekologické dopravy nejen pro návštěvníky vyhledávané turistické lokality Dlouhá Louka, která je využívána pro letní i zimní turistiku,“ míní Hojdarová. V současné době se do lokality mohou zájemci dostat pouze po silnici III/01310, a to především individuální automobilovou dopravou. Na trase Litvínov – Osek – Dlouhá Louka jezdí autobusová linka 526, pouze ale o víkendech, v podobě 3 párových spojů za den.

„Tato autobusová linka je v turisticky atraktivních dnech často zdržována dopravními zácpami na silnici III/01310, způsobenými nadměrnou zátěží této komunikace. Dalším problémem je parkování osobních automobilů v rozporu s platnou legislativou v celé lokalitě. Jedním z možných řešení dané situace je výstavba lanovky,“ vysvětluje k plánům města Hojdarová.

K tomu, aby mohl být záměr realizován, je podle tajemnice třeba splnit několik podmínek. Trasa lanovky by se musela vyhnout chráněným územím a stejně tak rodinným domům. „Je třeba, aby horní stanice lanovky byla umístěná vhodně vzhledem k poloze turistických tras a spodní stanice, případně mezistanice tak, aby bylo zajištěné napojení na kapacitní veřejnou dopravu, stejně jako možnost zajistit dostatečnou kapacitu pro parkování osobních automobilů v blízkosti stanice.“

Na základě výše uvedených podmínek byla podle Evy Hojdarové vytipována vhodná trasa lanovky. Ta by měla vést od železniční stanice Louka u Litvínova přes mezistanici Litvínov, Koldům, do lokality Dlouhá Louka s umístěním horní stanice lanovky co nejblíže rozcestí turistických tras, u restaurace.

Výhody takto zvolené trasy vidí tajemnice v napojení lanovky na ekologickou a kapacitní železniční dopravu v Louce u Litvínova, kde se stýkají dvě železniční tratě. Ty podle ní mohou zajistit přímé spojení se všemi statutárními městy v Ústeckém kraji, jako je Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most a výhledově i Chomutov. Výhodou je také možnost napojení lanovky na autobusy MHD u mezistanice Litvínov a Koldům.

„U spodní stanice i mezistanice lze vybudovat parkovací domy s kapacitou stovek parkovacích míst pro osobní automobily. V letním období je možné uvažovat i o lokalitě Litvínov, Koldům jako o cíli cest. Je zde rozsáhlý sportovní areál, který se má dále rozšiřovat. V neposlední řadě by lanovka mohla vhodně doplnit ekologický systém veřejné dopravy DÚK,“ uvádí k výhodám záměru Hojdarová.

Řešení ale podle ní nese také svá rizika. Může dojít například k výraznému zvýšení návštěvnosti turistů, což by pro lokalitu Dlouhé Louky znamenalo velkou ekologickou zátěž. Neméně významný je problém neefektivní ekonomiky provozu lanovky v případě jejího malého vytížení, například v případě špatného počasí. Zohlednit se musí také finanční náročnost výstavby lanovky, včetně tří stanic a její délky, která má být cca 6 kilometrů.

„Jednoduché nebude ani stanovení výše jízdného tak, aby přiměřeně pokrývalo provozní náklady a zároveň bylo přijatelné pro potenciální návštěvníky lokality. Na základě předběžných konzultací s odborníky v oboru i se zástupci okolních samospráv byla formulována vhodnost zpracování studie, která by upřesnila možnosti uvažovaného projektu včetně upřesnění všech provozních a ekonomických parametrů a rizik,“ uzavřela k tématu možné výstavby lanovky na Dlouhou Louku tajemnice Městského úřadu v Litvínově.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru