Úterý 28. červen 2022
Svátek má Lubomír

Litoměřice - V maximální možné míře je litoměřická nemocnice připravena na péči o pacienty s podezřením i s prokázaným onemocněním COVID-19.

Přestože v běžném režimu nemá nemocnice infekční oddělení, připravila se během velmi krátké doby na možný scénář, kdy by kapacitně přestala stačit infekční oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem či pražské nemocnici na Bulovce, které jsou pro litoměřickou oblast spádově určeny, a pacienty s koronavirem by bylo třeba hospitalizovat právě v litoměřické nemocnici.

Předně je nutno zdůraznit, že Nemocnice Litoměřice, a.s. je na podobné scénáře připravena dlouhodobě. Má zpracovaný pandemický plán, který přesně popisuje, jaké kroky mají být v těchto případech učiněny, jaká opatření mají být přijata. Pandemický plán byl začátkem března 2020 aktualizován. Ve stejné době byl rovněž jmenován koordinátor pro mimořádné události a aktivován krizový štáb nemocnice, který se pravidelně několikrát do týdne schází a vyhodnocuje aktuální stav a schvaluje návrhy budoucích opatření. Jak koordinátor pro mimořádné události, tak vybraní členové krizového štábu, jsou v intenzivním kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Ústí nad Labem, územním pracovištěm Litoměřice, se kterou jsou konzultovány všechny události, ke kterým v souvislosti s COVID-19 dojde, a koordinována všechna následná opatření.

Pro pacienty s podezřením na nákazu či prokázaným onemocněním COVID-19 je v interním pavilonu vyčleněna samostatná stanice. K té jsou pacienti dopravováni určeným koridorem suterénem, tedy v prostorách, které slouží pouze k provozním účelům, a ne pro pohyb veřejnosti. Cesta je zřetelně vyznačena a rovněž byly vyčleněny samostatné výtahy, které slouží pouze tomuto účelu, a to jak u centrálního příjmu, tak v interním pavilonu. I tyto výtahy jsou řádně označeny. Pacient je po dobu transportu v těchto prostorách zajištěný tak, aby se od něho nemohla šířit případná nákaza.

Práce na vyčleněné stanici se řídí zvláštním režimem a samozřejmě za použití ochranných pomůcek předepsaných pro daný stupeň rizika. Personál stanice, který zde bez možnosti opustit pracoviště setrvává po celou dobu směny, opouští tyto prostory pouze po předepsaném dekontaminačním procesu, a tak je tudíž zcela vyloučeno šíření nákazy ve společných prostorách nemocnice. Zároveň je všemi přijatými opatřeními vyloučeno, aby se pacient s podezřením na nákazu nebo prokázaným onemocněním COVID-19 pohyboval v jiných než vyčleněných prostorách nemocnice a přišel do kontaktu se zde hospitalizovanými osobami nebo například rodičkami přicházejícími k porodu. Pro ty je navíc vyčleněn samostatný vchod s přímým vstupem na porodnici. Zároveň je provozními opatřeními vyloučeno, aby personál speciálně určeného pracoviště pro infekční pacienty přišel do kontaktu se zdravotnickými pracovníky ostatních pracovišť a ohrožoval případnou nákazou je nebo pacienty, o které pečují.

„Chceme všechny ujistit, že naším prvotním zájmem pro přijetí všech opatření je neohrozit pacienty nemocnice, zdravotnické pracovníky, jejich rodinné příslušníky, ani veřejnost, která do nemocnice přichází. Naše nemocnice je pro pohyb osob bezpečná, personál je vybaven potřebnými ochrannými pomůckami a řádně proškolen v jejich používání,“ ujistil předseda představenstva litoměřické nemocnice Radek Lončák.

Aktuálně

Co se chystá

Lidé

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | e-litoměřice.cz | Linelab.cz TOPlist