Ilustrační foto
Litoměřice

ČR - Správa železnic uspořádala diskusní fórum k novému železničnímu spojení z Prahy do Drážďan. Na projektu, který spojuje Českou republiku a Německo, spolupracují také odborníci z DB Netz. Možné varianty budoucí vysokorychlostní tratě a další související témata prodiskutovali zástupci investora, Ministerstva dopravy ČR i municipalit Ústeckého kraje.

Zhruba 150 km dlouhá vysokorychlostní trať (VRT), která v budoucnu zkrátí cestu vlakem z Drážďan do Prahy na méně než jednu hodinu, povede i plánovaným Krušnohorským tunelem o délce tří desítek kilometrů. Přepravní kapacita VRT, z níž budou zhruba tři čtvrtiny využity ještě v rámci České republiky, počítá pro rok 2050 se 70 tisíci cestujícími denně.

„Mezi klíčové důvody pro výstavbu vysokorychlostní tratě patří zejména potřeba udržet naši konkurenceschopnost a tempo se zahraničím. Vždyť s Německem jako naším největším obchodním partnerem máme jen jedno kapacitní spojení pro osobní a nákladní dopravu,“ řekl na konferenci ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a dodal, že už je potřeba začít řešit trasu průjezdu Ústím nad Labem i podobu budoucího terminálu.

„V projektu výstavby VRT spojujícím Prahu a Drážďany nezapomínáme ani na komunikaci s obcemi, přes jejichž katastr má nové spojení vést. Aktuálně vedeme dialog o budoucí podobě trati se zástupci municipalit a s širokou veřejností. Požadavky obcí a potřeby občanů se samozřejmě snažíme v projektu zohledňovat,“ podotknul k výstavbě vysokorychlostní trati ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Jakub Bazgier. Zdůraznil, že kvalita života v dotčených obcích je pro Správu železnic priorita. I proto uspořádal tým přípravy projektu na plánované trati jen v letošním roce více než 50 setkání se zástupci obcí i s veřejností, aby vyslechl jejich požadavky a připomínky.

Konference přivítala dvě stovky hostů

Konferenci Dialog fórum – železnice spojuje tvořily čtyři bloky, ve kterých pozvaní odborníci řešili nejzávažnější aspekty budoucí vysokorychlostní trati: její potřebu pro rozvoj dopravní infrastruktury na české i přeshraniční úrovni, její budoucí trasu, zkušenosti zahraničních partnerů včetně geologického hlediska její výstavby a v neposlední řadě také vliv liniových staveb na kraj a regiony. Účastníky diskusního panelu byli samozřejmě také zástupci obcí z obou partnerských zemí.

Význam VRT a zahraniční inspirace

Náměstek generálního ředitel Správy železnic Mojmír Nejezchleb zmínil, že v Ústeckém kraji průběžně probíhá modernizace současných železničních tratí, které budou na připravovanou vysokorychlostní trať bezpodmínečně navázány. „V současnosti je těsně před dokončením rekonstrukce stanice Bohosudov, na stejné trati zahájíme v příštím roce modernizaci traťového úseku mezi Kyjicemi a Chomutovem.“

České republice posloužily jako inspirace při přípravě projektu VRT RS 4, tedy tratě, která na českém území spojuje Prahu s německou hranicí na úrovni obce Petrovice, zkušenosti dalších evropských zemí. Správa železnic úzce spolupracuje především se společnostmi SNCF a Deutsche Bahn Netz AG. Výsledkem tohoto partnerství je sdílení know-how z koncepce tzv. francouzského a částečně německého modelu VRT. Důkazem úspěšnosti francouzské koncepce je fakt, že se stala technickým základem pro velkou část evropských železnic.

Vysokorychlostní trať bude přínosem pro Českou republiku i její dílčí regiony. Zásadní je kromě významného zkrácení cestovní doby i další rozvoj bydlení, pracovních příležitostí, služeb či turismu. Dále také významně přispěje ke zlepšení špatné dopravní situace na dálničních příjezdech do hlavního města ze severu a sníží zátěž na životní prostředí.

Veřejnost i média mohou získávat informace o VRT také na nově spuštěné projektové stránce www.dresden-praha.eu.

Podmínky užití

Texty označené jako (PR) nebo (PI) případně Reklamní sdělení či Sponzorováno jsou placenou inzercí.

Obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu vydavatele webu výslovně zakázáno.

Za obsah inzerátů nese odpovědnost jejich zadavatel. Redakce se nemusí s obsahem inzerátů ztotožňovat a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které jejich zveřejněním vzniknou.

Nahoru