Pátek 29. květen 2020
Svátek má Maxmilián

Lovosice - Pro zimní stadion Lovosice nebyla sezóna 2018/2019 příliš příznivá, pro veřejnost byl otevřen 2. října, ale již 17. prosince 2018 ho postihla závažná havárie a jeho provoz byl ukončen.

Při havárii došlo k prasknutí titanových desek výměníku a k následné kontaminaci solanky čpavkem. Po více jak půl roce byl zimní stadion opět zprovozněn, pro veřejnost se otevřel v sobotu 12. října 2019.

Chlazení ledové plochy bylo původně prováděno nepřímým způsobem pomocí teplonosné látky, kterou je právě solanka. Výparníky z roku 2003, kde docházelo k přenosu tepla, byly dle technické specifikace na pokraji životnosti. Ve velmi špatném stavu bylo i další zařízení a to především kanál vedoucí ze strojovny chlazení na ledovou plochu. Pro opravu a repasování technologie chlazení bylo částečně využito původní funkční zařízení. Kromě něj byla strojovna vybavena novým deskovým výměníkem pro nové chladicí médium a celým komplexním systémem využití odpadního tepla a odpadní vody ze sněžné jámy. Požadovaný chladicí výkon a teplotní úrovně byly převzaty z původní specifikace chladicího systému a skutečných provozních hodnot. Chladicí zařízení bylo vybaveno dvěma šroubovými kompresory, z nichž každý pracuje samostatně. „Jistým pozitivem na celé záležitosti je, že solanka byla vyměněna za ekologičtější chladicí médium. Její likvidace je velice nákladná, z toho důvodu se v původním projektu (pozn. z roku 2018 – ještě před havárií) počítalo s jejím dalším použitím, což je nyní nemožné,“ uvedl Stanislav Hruza, ředitel p. o. Technické služeb města Lovosice.

Havarijní situaci řešila na začátku letošního roku Rada města Lovosice a jako nejlepší variantu nakonec vybrala vybudování nové dvoupatrové přístavby a přesunutí strojovny chlazení do vyššího z nich. A to na základě doporučení odborné firmy Refri systémy s.r.o., se kterou město a technické služby dlouhodobě spolupracují a která se systémy na zimním stadionu zabývala již v minulosti. Druhé nadzemní patro bylo zvoleno z důvodu rizika povodní. Pro přesun chlazení bylo do rozpočtu na rok 2019 vyčleněno téměř 9 mil. Kč.

Toto řešení bylo zastaveno vodoprávním úřadem z důvodu lokace v aktivní záplavové zóně, kde není možné stavět žádné nové objekty a to včetně přístaveb. „Bylo rozhodnuto, že dojde k opravě systémů, tak aby byl na podzim zajištěn provoz, a současně se bude hledat nové řešení přesunu technologie a to v rámci vnitřních prostor budovy,“ sdělil starosta města Milan Dian.

Oprava systému chlazení zimního stadionu stála téměř 2.400.000,- Kč (s DPH) a zajistila ji firma Refri systémy s.r.o.

Havárie nebyla první závadou chladicího zařízení. Také sezónu 2016/2017 provázely potíže. Provoz kompresorů byl problematický a vyžádal si několik nenadálých oprav ještě v průběhu sezóny. V letní pauze (2017) město nechalo vadný systém opravit. Repasování spočívalo především v opravě kompresorů, náhradě vodou chlazených kondenzátorů za odpařovací a v dodávce a montáži technologie. Součástí oprav systému byla dále náhrada stávající detekce úniku čpavku, vyměněn byl vadný spínač průtoku solanky a čerpadlo solanky. Do odstranění havarijního stavu bylo z rozpočtu města v roce 2017 investováno více jak 2,2 mil. korun.

Zimní stadion je zpravidla v provozu zhruba od přelomu září a října až do března. Náklady za sezónu se pohybují kolem 4 milionů korun. V těchto nákladech jsou zahrnuty: energie, materiál, ale také opravy a udržování nebo mzdové náklady zaměstnanců. Provoz je hrazen z výnosů pronájmu ledové plochy, vstupného za veřejné bruslení a z rozpočtu města. Hlavní část nákladů, zhruba ¾, hradí město Lovosice.

Veřejné bruslení bude probíhat o víkendu (každou sobotu a neděli) od 13:00 do 15:00. Ceník: Dospělí 50Kč/2hod; Děti 25Kč/2hod; Doprovod 10Kč/2hod.

Aktuálně

Co se chystá

Lidé

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | e-litoměřice.cz | Linelab.cz TOPlist

Webové stránky skupiny používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací