Pátek 27. květen 2022
Svátek má Valdemar

ČR - V aktuálním výzkumu se zástupci společnosti Nielsen Admosphere zeptali respondentů, jakým způsobem nakládají s rouškami a jinými ochrannými prostředky na obličej, které jsou v Česku stále povinné kvůli šíření nemoci COVID-19.

Dle výsledků je více než čtvrtina nosí jednorázově nebo jen striktně po doporučenou dobu a další třetina si ochranný prostředek na obličej vezme i několikrát po sobě, ale jen na krátkodobé pobyty mimo domov (například nákupy). Jen 8 % nosí jednu roušku nebo respirátor opravdu dlouhodobě a jen 2 % přiznávají, že si ústa nezakrývají vůbec. Zajímavé výsledky přináší také otázka, zda respondenti věří, že zakrývání dýchacích cest skutečně chrání před šířením COVID-19: dvě třetiny aktuálně míní, že ano.

Ohledně nošení ochranných prostředků na obličej existuje celá řada doporučení, například jak dlouho je nosit nebo jakým způsobem je sterilizovat, aby poskytovaly co nejlepší ochranu před šířením viru. Velká část Čechů tato doporučení více či méně dodržuje, a buď nosí roušky a další ochranné prostředky jen jednorázově (29 %), nebo pouze po dobu několika krátkodobých pobytů mimo domov (33 %), než je vyhodí nebo sterilizují. Zajímavostí je, že ženy využívají ve větší míře než muži prostředky na zakrývání úst jednorázově (muži: 17 %, ženy: 41 %). Dalších 16 % vzorku nosí ochranný prostředek na ústech celý den, 11 % i po dobu několika celých dní po sobě. Jen malá část, 8 %, ho nosí dlouhodobě a sterilizuje nebo znehodnocuje ho výjimečně. Mezi respondenty jsou také jen 2 % takových, kteří tvrdí, že nenosí roušky vůbec. Muži obecně ve větší míře nosí ochranné prostředky na obličej opakovaně či dlouhodobě.

0302rouskykz1

Zdroj: www.nielsen-admosphere.cz

Účinnost zakrývání úst jakožto ochrana před šířením viru je sice většinou odborníků považována za nepopiratelnou, najdou se ale i hlasy, které jeho efektivitu zpochybňují. Mezi respondenty výzkumu jich je aktuálně 17 %. Naopak těch, kteří považují zakrývání úst za účinné (bez specifikace toho, jaký ochranný prostředek k tomu použijí), jsou dvě třetiny (resp. 65 %). Zbylých 18 % si není jistých. Není bez zajímavosti, že největší důvěru k zakrývání úst vyjádřili respondenti nad 45 let věku, naopak nejméně mu věří střední věková kategorie 35–44 let.

A kolik roušek a dalších ochranných prostředků mají aktuálně lidé k dispozici pro vlastní potřebu? Skoro tři čtvrtiny respondentů jich mají do 20 kusů, zbylá čtvrtina jich tedy má více než 20. Výzkum realizovala výzkumná agentura Nielsen Admosphere. Sběr dat k výzkumu proběhl online na vzorku pěti set respondentů z internetové populace Českého národního panelu starší 15 let.

Aktuálně

Co se chystá

Lidé

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | e-litoměřice.cz | Linelab.cz TOPlist