Úterý 23. duben 2019
Svátek má Vojtěch

Roudnice nad Labem - Město Roudnice nad Labem na svém oficiálním webu informuje, že ve středu 7. listopadu v rámci pořadu VELKÉ ZPRÁVY odvysílala FTV PRIMA reportáž zabývající se případem přestupku řešeného odborem dopravy Městského úřadu Roudnice nad Labem.

(Reportáž dostupná na https://play.iprima.cz/velke-zpravy/velke-zpravy-7-11-2018 od 00:21:06.)

Vedení města nesouhlasí s prohlášením, že bylo v tomto případu postupováno nestandardně a odmítá jakékoli porušení příslušných právních předpisů ze strany zaměstnanců úřadu.

V případu pana Boušky bylo postupováno standardním způsobem v souladu s právními předpisy. Policie ČR oznámila odboru dopravy Městského úřadu Roudnice nad Labem, že se pan Bouška dopustil dopravního přestupku.

V reportáži FTV PRIMA přitom uvádí: „Zatímco policie chování pana Boušky ocenila, odbor dopravy, který případ od policie převzal, uvažoval dokonce o odebrání jeho řidičského průkazu.“

Policie ČR však nejenže jeho chování neocenila, naopak ho v Oznámení o přestupku podaném odboru dopravy Městského úřadu Roudnice nad Labem jasně označila za důvodně podezřelého ze spáchání dopravního přestupku, u kterého mu podle zákona mohla hrozit až sankce odebrání řidičského oprávnění. Prohlášení reportéra FTV PRIMA je nepravdivé, nelze s ním souhlasit a uvádí diváky v omyl.

Na základě tohoto Oznámení o přestupku od Policie ČR odbor dopravy Městského úřadu Roudnice nad Labem vydal Příkaz (jedná se o zkrácené řízení o přestupku), kterým jej shledal vinným pro skutek uvedený v Oznámení Policie ČR. Proti příkazu má každý obviněný právo podat odpor, kterým se příkaz ruší a je potom nařízeno ústní jednání, kde se věc podrobně projednává. Takový odpor proti příkazu podal rovněž pan Bouška. V Odporu a při následném ústním jednání o přestupku uvedl právní zástupce pana Boušky nové skutečnosti ohledně okolností jeho jednání, které svědčily o jeho nevinně a které nebyly patrné z Oznámení o přestupku od Policie ČR a důkazů předložených Policí ČR.

Na základě těchto nových skutečností dospěl odbor dopravy Městského úřadu Roudnice nad Labem k závěru, že pan Bouška se přestupku nedopustil a řízení o přestupku proto zastavil. Trváme tak na stanovisku, že přestupkové řízení proběhlo naprosto standardně a zcela v souladu s právními předpisy a v jeho rámci nedošlo k žádnému pochybení ze strany Městského úřadu.

FTV PRIMA dále v reportáži uvádí: „Údajně se ozval zástupce odboru dopravy s tím, že by se dala věc vyřešit, kdyby pan Bouška, majitel pneuservisu, zařídil výhodný nákup zimních pneumatik.“ Zároveň přidává vyjádření pana Boušky: „Zimní pneumatiky na svou Škodu Fabii, a že by to hodili jako do autu.“

Tímto vyjádřením pro FTV Prima dochází k nařčení úředníků odboru dopravy z korupčního jednání. Z interního šetření Městského úřadu vyplývá, že toto nařčení je nepravdivé. Městský úřad Roudnice nad Labem nicméně dostojí své zákonné povinnosti a nechá jej prošetřit ze strany příslušných orgánů činných v trestním řízení. Pakliže se toto nařčení ukáže jako oprávněné, budou z toho vyvozeny důsledky vyplývající z příslušných právních předpisů. Pokud se však toto nařčení ukáže jako nepravdivé, bude se jednat o pomluvu a zásah do osobnostních práv pracovníků odboru dopravy Městského úřadu a dobré pověsti města Roudnice nad Labem, a to bude požadovat, aby byl tento nezákonný zásah v souladu s právními předpisy odčiněn.

Aktuálně

Co se chystá

Lidé

Tipy na výlet

Zajímavosti

Ústecký kraj

© 2012 - 2018 | e-litoměřice.cz | Linelab.cz TOPlist