Úterý 26. září 2023
Svátek má Andrea

Ústí nad Labem - Ve čtvrtek 16. září proběhla v Zoo Ústí nad Labem důkladně připravovaná simulace útěku nebezpečné šelmy – tygra malajského.

Všechny členské zoologické zahrady Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) mají povinnost pravidelně realizovat nácviky situací, při kterých dochází k útěku nebezpečných zvířat. Hlavním účelem těchto simulací je připravit zaměstnance zoologické zahrady na reálný útěk nebezpečného zvířete. Zároveň dochází ke koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému.

Zoo Ústí nad Labem se na doporučení EAZA rozhodla pro nácvik situace, kdy z venkovního výběhu unikl samec tygra malajského. Ve čtvrtek v 7:12 tak bylo ohlášeno, že z venkovního výběhu unikl tygr malajský. Toho představoval jeden z chovatelů zoo, který má dlouholeté zkušenosti a byl tak schopen napodobit, jak by zvíře pravděpodobně reagovalo. V tu chvíli se rozjel jasně daný protokol o úniku nebezpečného zvířete.

Hlavním účelem byl důkladný monitoring celého postupu, který zoo umožní eliminovat případné nedostatky, zejména co se komunikace a evakuace týká. Do akce byli zapojeni jak zaměstnanci zoologické zahrady, tak Policie České republiky, včetně Útvaru rychlého nasazení, se kterými má zoo uzavřenou smlouvu a manuál postupu pro případ, že by bylo nutno dané zvíře usmrtit. Od „lokalizování“ tygra až po jeho „uspání a bezpečné umístění“ v pavilonu šelem uběhla přesně 1:20 hod. Po ukončení akce se sešli zaměstnanci zoo se členy Integrovaného záchranného systému, aby celou situaci vyhodnotili. Na základě těchto poznatků dojde k vylepšení směrnice o úniku nebezpečného zvířete.

 

edeniky 4348

Bezpečnost veterinárního lékaře zajišťovali policisté z Útvaru rychlého nasazení, foto: Vít Lukáš, Zoo Ústí nad Labem

 

„Nácvik úniku je pro nás důležitý nejen proto, že ho jako členská organizace EAZA musíme realizovat, ale zejména z toho důvodu, abychom byli reálně připraveni na případný útěk nebezpečného zvířete. Nácvik, který proběhl ve včerejších ranních hodinách, nám ukázal, jakým způsobem můžeme zlepšit komunikaci jak na úrovni zoo, tak s bezpečnostními složkami. Zároveň jsme v praxi vyzkoušeli, jak bychom v takovémto případě postupovali,“ říká ředitelka Zoo Ilona Pšenková.

„Součástí simulace úniku nebezpečného zvířete byla i evakuace návštěvníků, které v tomto případě představovali zaměstnanci zoo. Abychom nenarušili běžný režim zoo, proběhla celá akce v ranních hodinách, ještě před otevřením areálu. Velmi důležité pro nás bylo, aby o této simulaci vědělo co nejméně lidí. Jedině tak je možné zajistit autentičnost a objektivně vyhodnotit celý postup a reakce jednotlivých účastníků. Z tohoto důvodu o plánované simulaci věděli pouze ti zaměstnanci zoo, kteří se akce aktivně účastnili. Samozřejmě jsme předem informovali našeho zřizovatele a záchranné složky,“ říká hlavní zooložka Petra Padalíková.

„Celá akce proběhla velmi profesionálně a já bych ráda poděkovala jak našim zaměstnancům, tak všem zúčastněným zástupcům Policie České republiky“, dodává ředitelka Pšenková.

Aktuálně

Co se chystá

Lidé

Tipy na výlet

Zajímavosti

© 2012 - 2018 | e-litoměřice.cz | Linelab.cz TOPlist